Giới thiệu: Trao đổi văn hóa và tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ giữa Đài Loan và Việt Nam là một ví dụ thuyết phục về việc trao đổi văn hóa và kinh tế có thể định hình lại cảnh quan khu vực như thế nào. Trong những năm gần đây, sự cộng sinh giữa văn hóa đại chúng Đài...